Zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

PROČ se musí skládat zkouška? / Legislativa

Zprostředkovatelé penzijních produktů jsou povinni prokázat svoji odbornou způsobilost. Jedná se zejména o znalost penzijních produktů, schopnost řádně tyto produkty účastníkovi vysvětlit, provést analýzu penzijních produktů a nabídnout účastníkovi produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

Požadavky na odbornou způsobilost pro distribuci produktů III. pilíře splníte vykonáním zkoušky podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a to složené u akreditované osoby.

Jak prokážu odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro výkon činnosti zprostředkovatele.

 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Tuto podmínku nelze nahradit praxí, jako je tomu např. u investic.
 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Toto osvědčení dostanete od naší společnosti.

KDO musí složit zkoušku?

A pro koho je tedy zkouška určena?
 • Obchodník s cennými papíry
 • Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
 • Vázaný zástupce penzijní společnosti
 • Pracovníci výše uvedených osob

JAKOU zkoušku absolvovat? / Typy zkoušek

Jaké jsou typy zkoušek?

Je pouze jeden typ odborné zkoušky, a to:

 • DPS – Doplňkové penzijní spoření
DPS – DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ
 • Vykonání zkoušky je omezeno časovým limitem 90 minut.
 • Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Teoretická část prověřuje odborné znalosti uchazeče, a to formou 45 otázek. 
 • Teoretická část je rozdělena do 5 tematických oblastí. V každé z nich je třeba správně zodpovědět minimálně 60 % otázek.
 • Praktická část zkoušky prověřuje odborné dovednosti uchazeče, a to formou 10 otázek výpočtového charakteru.
 • Každá zkoušková otázka nabízí 4 varianty odpovědi, z nichž je pouze 1 správná.

KOLIK stojí zkouška? / Ceník zkoušek

Ceník
Označení zkoušky Typ zkoušky Délka zkoušky Cena zkoušky
DPS Doplňkové penzijní spoření – odborná zkouška 90 min. 1.699,- Kč vč. DPH
Přístup do e-learningu    199,- Kč vč. DPH

POSTUP / CO je pro složení zkoušky potřeba udělat?

Jednoduchý postup v 5 krocích:
 1. krok – Přihlaste se na zkoušku.
 2. krok – Počkejte na potvrzovací email a uhraďte včas fakturu za zkoušku.
 3. krok – Doporučujeme Vám zakoupit si i e-learning a testovat zde zkoušky nanečisto.
 4. krok – Dostavte se včas na zkoušku.
 5. krok – Úspěšně vykonejte test a nezapomeňte si od nás převzít osvědčení 😉

PRŮBĚH zkoušky? / Podmínky úspěšného vykonání zkoušky

Informace ke zkouškám
 • Průběh zkoušky se řídí Zkouškovým řádem.
 • Budete se identifikovat platným průkazem totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Zkouška je písemná a probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Smíte používat pouze psací potřeby a kalkulačku. Používání mobilních telefonů a jiných telekomunikačních zařízení je přísně zakázáno.
 • O výsledku odborné zkoušky Vás budeme informovat po jejím vyhodnocení bez zbytečného odkladu. Každému uchazeči, který úspěšně složil odbornou zkoušku, vystaví zkušební komise osvědčení a předá jej přímo na termínu dané zkoušky.
 • Osvědčení má platnost 5 let od data vykonání odborné zkoušky.
Vyhodnocení odborné zkoušky
 • Správně zodpovězené otázky se ohodnocují 1 bodem.
 • Každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou a je za ni přiděleno 0 bodů.
 • Body se neodečítají.
A jaké jsou podmínky úspěšného složení odborné zkoušky?

K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal:

 • alespoň 75 % dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek
 • a zároveň 60 %dosažitelných bodů ze zkouškových otázek v každé tematické oblasti v teoretické části
 • a zároveň60 % dosažitelných bodů z výpočtových otázek v praktické části.

Podmínky vyhodnocení odborné zkoušky, ale tentokrát shrnuté v tabulce:

Typ zkoušky Podmínka úspěšného
složení zkoušky
DPS 1. tématická oblast 10 otázek za 1 bod 10 bodů celkem min. 60 % min. 75%
2. tématická oblast 15 otázek za 1 bod 15 bodů celkem min. 60 %
3. tématická oblast 10 otázek za 1 bod 10 bodů celkem min. 60 %
4. tématická oblast 5 otázek za 1 bod 5 bodů celkem min. 60 %
5. tématická oblast 5 otázek za 1 bod 5 bodů celkem min. 60 %
výpočtové otázky 10 otázek za 1 bod 10 bodů celkem min. 60 %

Důležité DOKUMENTY a odkazy

Platební metody