ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOST

Termíny zkoušek

E-learning

V případě zájmu Vám poskytneme přístup k e-learningu. Jedná se o elektronický vzdělávací systém, ve kterém si můžete procvičovat své znalosti a zodpovídat testové otázky.

Program generuje testy výběrem ze zkouškových otázek, které jsou průběžně obměňovány na základě aktualizace Českou národní bankou.


Uchazeč může žádost o změnu nebo úplné zrušení termínu účasti na zkoušce podávat nejméně 4 dny před konáním zkoušky, a to zasláním na emailovou adresu office@iup-acredit.cz

Neúplné vyplnění formuláře přihlášky nebo uvedení neúplných nebo jiných identifikačních údajů uchazeče může být příčinou neakceptace přihlášky.

Platební metody