Žádost o smazání uživatelského účtu

Pokud skutečně žádáte o smazání Vašeho uživatelského účtu u naší společnosti iUP s.r.o., prosíme o vyplnění níže uvedených údajů:

POSTUP:

Vyplněním a odesláním těchto 4 údajů bude Vaše žádost ještě telefonicky ověřena statutárním orgánem naší korporace, tzv. dvou faktorové ověření uživatele. Váš účet a přidružená data budou poté do 48 hodin smazána a nebudou pak již nijak využívána s výjimkou zákonných povinností, kterými jsou:

PRÁVNÍ ÚČELY

– Jedná se o přenos údajů o uživatelích pro konkrétní právní účely, například v reakci na právní povinnost, nebo na žádosti orgánů státní správy. Jakožto osoba akreditovaná Českou národní bankou máme také tuto povinnost, a to po dobu minimálně 10 let.

UPOZORNĚNÍ:

Smazáním Vašeho uživatelského účtu dojde ke kompletnímu výmazu všech Vašich údajů a dokumentů včetně Osvědčení o složených zkouškách a Osvědčení a Dodatků k následnému vzdělávání. Pečlivě tedy prosím možnost smazání Vašeho uživatelského účtu zvažte. Děkujeme.

Platební metody